About

ชุดพื้นเมืองผ้าฝ้ายนั้นถือเป็นชุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการผู้ที่ชื่นชอบและหมู่นักสะสมลวดลายผ้าไทยแบบพื้นเมือง แต่จะเป็นการดีกว่านั้น หากเราสามารถสร้างความนิยมให้คนสมัยใหม่ ได้หันกลับมาชื่นชอบชุดผ้าฝ้ายของไทยในแบบและลวดลายต่างๆ สามารถสร้างแบนรด์ในแบบของไทย และส่งเสริมให้เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ ฉะนั้นวันนี้ทางร้านเรา www.chiccotton.com มีแบบชุดผ้าฝ้ายในลักษณะต่างๆ มานำเสนอ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อเลือกหาของลูกค้าทุกท่านนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s